• Kristallikoda

Evelyn Luikmel: Emotsionaalkeha puhastusest

Füüsilisel tasandil ilmnenud probleemidega tuleks tegeleda ka energeetilisel tasandil, kuna väga sageli saavad probleemid alguse just emotsioonidest. Emotsioonid salvestuvad meie emotsionaalkehasse ja võivad alles mõnekümne aasta pärast füüsilises kehas manifesteeruda. Näiteks käis minu juures üks inimene, kes oli hommikul EMO-s käinud, arvates, et tal on infarkt – aga see probleem, emotsioon, oli kinni 23 aasta taguses olukorras. Kui see sai ära puhastatud, kadus ka valu. Emotsioonist füüsilise valuni võib minna üks tund või isegi kolmkümmend aastat, aga kui emotsioonid jäävad kinni emotsionaalkehasse, jäävad need kinni ka füüsilisse kehasse, hakates sinna kogunema ja tooma su ellu samu olukordi, kus sa ikka ja jälle seda emotsiooni koged. Hiljem, kui tekib juba füüsiline vaevus või haigus ja tehakse näiteks operatsioon, tuleb operatsiooni käigus esile ka emotsioon, aga see ei vabane niisama. Seetõttu tuleks teha ka emotsionaalkeha puhastust.

Emotsionaalkeha puhastuse kestus sõltub sellest, kui paljudes kihtides emotsioon kinni on. See võib olla mõnes või ka paljudes elundites, kudedes, rakkudes, luudes, liigestes ... Mida rohkem see kinni on, seda kauem protsess aega võtab. Emotsionaalkehasse on salvestunud ka varasemate kehastuste emotsioonid. Emotsionaalkeha käib hingega kaasas ja siin võib olla eelnevate kehastuste mustreid, mis selles elus tõmbavad ligi sama emotsiooni. Puhastus võib olla lühiajalisem või pikaajalisem, aga tähtis on see, et inimene teadvustaks oma mõttemustrit – millise mustriga ta seda olukorda loob. Alles siis saab lahti lasta ning muuta teadlikult oma mõtteid ja tundeid. See võib olla seotud nii mõtte- kui ka tundekehaga. Energeetilist puhastust tasuks teha ka siis, kui inimene on saanud mõne meetodiga oma füüsilised sümptomid kontrolli alla, kuid need kipuvad siiski tagasi tulema. Sü